Ga door naar hoofdcontent
InformatieAanmelden BGNU-lidmaatschap

Aanmelden BGNU-lidmaatschap

Fijn, dat je jouw uitvaartbedrijf wilt aanmelden voor het lidmaatschap van BGNU! Daarvoor hebben we verschillende gegevens van jouw bedrijf nodig. Wij waarderen het dat je er voor wilt gaan zitten om die in onderstaande formulieren in te vullen.

Wil je meer informatie over BGNU? Lees dan over wat BGNU doet en welke tastbare voordelen het BGNU-lidmaatschap jouw uitvaartbedrijf biedt.

Weet je nog niet zeker of je lid wilt worden van BGNU en wil je daar met ons over van gedachten wisselen, vul dan het contactformulier in of stuur een email aan info@bgnu.nl.

Ja, ik word lid van BGNU!

Als BGNU-(kennismakings)lid betaal je contributie die gebaseerd is op het aantal uitvaarten dat je 2 jaar geleden uitvoerde. De contributie in 2024 is dus gebaseerd op het aantal uitvaarten in 2022. We vragen je om middels onderstaand formulier opgave te doen van het door jouw onderneming verzorgde aantal uitvaarten.

Lees onderstaande informatie rustig door en zoek de benodigde aantallen op; je vult het formulier daarna in maximaal 5 minuten in!

Ten behoeve van de contributieaangifte dien je na te gaan:

Wat het aantal uitvaarten in 2022 was …

… waarbij jouw onderneming het uitvaartmanagementtraject tussen overlijden en uitvaart hoofdzakelijk in handen had. Dit is dezelfde definitie van “uitvaart” als die die door de auditeur van het Keurmerk Uitvaartzorg gehanteerd wordt.
Er is sprake van het hoofdzakelijk in handen hebben van het uitvaartmanagement-traject als door jouw onderneming onderdeel 1 wordt uitgevoerd, aangevuld met minimaal een van de onderdelen 2, 3 of 4:
1. Bespreken van de uitvaart met nabestaanden / opdrachtgever;
2. Overbrengen en vervoer van de overledene;
3. Verzorgen en opbaren (gebruik uitvaartcentrum en / of opbaring elders) van overledene;
4. Uitvoeren van de uitvaart.

Welk van deze uitvaarten kinderen tot 1 jaar oud betrof.

Ook dit aantal wordt geteld door de auditeur van het Keurmerk Uitvaartzorg.

Of je onderneming uit meerdere “units” bestaat.

Als je onderneming een samenstelling is van verschillende uitvaartondernemingen als separate rechtspersoon – in de termen van het Keurmerk Uitvaartzorg: units – , dien je bovenstaande gegevens voor de verschillende ondernemingen te specificeren. Je kunt daarvoor deze deze “Unitssheet” invullen en uploaden (of e-mailen aan info@bgnu.nl).

De accountant van BGNU vraagt om een onderbouwing van de contributieaangifte. Van leden die in het bezit zijn van het Keurmerk Uitvaartzorg ontvangt BGNU die via SKU. Wordt jouw onderneming kennismakingslid van BGNU, dan vragen wij je het door jou aangegeven aantal uitvaarten zelf te onderbouwen. Je kunt daarbij denken aan een verklaring van je accountant of externe administrateur, een jaarrekening of (geanonimiseerde) gegevens uit je administratie. Wij verzoeken je om deze gegevens te uploaden of te mailen aan info@bgnu.nl.

Heb je vragen over deze contributieaangifte, neem dan contact op met het branchebureau van BGNU:
• info@bgnu.nl
• 070 – 364 75 00

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor het invullen van de contributieaangifte!