Ga door naar hoofdcontent
InformatieAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ter ondersteuning van de dienstverlening van haar leden heeft BGNU algemene voorwaarden opgesteld.

Als BGNU-lid kun je gebruik maken van de algemene voorwaarden die door BGNU zijn opgesteld.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als je je klant voor of bij het sluiten van de overeenkomst goed hebt geïnformeerd dat je algemene voorwaarden hanteert én als je klant de redelijke mogelijkheid heeft gehad om van de inhoud ervan kennis te hebben genomen.

Als je voor of bij het sluiten van de overeenkomst de voorwaarden ter hand stelt – bijvoorbeeld door ze er als bijlage bij te voegen – voldoe je zeker aan deze eisen. Dat bijsluiten mag trouwens digitaal; waarbij je het bestand dus digitaal toestuurt. Als je in de overeenkomst ook vastlegt dat de opdrachtgever kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden, maak je dat ook later aantoonbaar.

Het is onvoldoende om te verwijzen naar online algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden