Ga door naar hoofdcontent
InformatieContributiestaffel

Contributiestaffel

Door jouw onderneming aan te sluiten bij BGNU laat je zien dat je bijdraagt aan de professionalisering van de uitvaartbranche. BGNU staat voor kwaliteit in de uitvaartzorg en spant zich ervoor in die te verankeren. BGNU faciliteert kennisoverdracht en stimuleert contacten tussen leden onderling.  

De kosten van de activiteiten die BGNU-organiseert, worden betaald uit de contributie van de leden. Op deze pagina kun je de meest recente contributiestaffel van BGNU downloaden. 

Korting

Ondernemingen die zich nu aansluiten bij BGNU ontvangen gedurende de eerste 12 maanden 50 procent korting op de contributie. 

Contributiestaffel

Download hier de contributiestaffel 2024 en de bijbehorende tarieven voor het lidmaatschap van BGNU.