Ga door naar hoofdcontent
InformatieDisclaimer

Disclaimer

De website van BGNU, Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Het doel van het digitaal beschikbaar stellen van de gegevens is het verstrekken van informatie. Maar ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, staat BGNU er niet voor in dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.

Niet aansprakelijk

Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de website wordt doorverwezen. Het gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico. Informatie op externe websites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Voor die informatie zijn wij niet verantwoordelijk. BGNU aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

Copyrights

De inhoud en vormgeving van deze website – waaronder maar niet zonder meer wordt verstaan de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s – zijn eigendom van/of in licentie bij BGNU en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Het overnemen, opslaan en/of verspreiden van de inhoud en vormgeving van onze website op welke wijze dan ook, is alleen mogelijk indien je hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming hebt verkregen van BGNU. Mocht je voorgenoemde toestemming hebben verkregen van BGNU dan dien je bij het overnemen van deze gegevens aan te geven dat deze afkomstig zijn van BGNU.

Vragen?

Als je wilt reageren of als je vindt dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming met bovenstaande zijn, vragen wij je contact met ons op te nemen (zie onderstaande gegevens).

Onze gegevens

BGNU Postbus 171, 3960 BD Wijk bij Duurstede, Nederland. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 30277580.