Ga door naar hoofdcontent
InformatieGreenLeave

GreenLeave

In 2014 startten zes BGNU-leden deze beweging om de uitvaart te vergroenen. GreenLeave gaat voor de duurzaamste alternatieven die voor handen zijn. Toeleveranciers worden uitgedaagd om nog duurzamere alternatieven te ontwikkelen. De discussie over wat het duurzaamste is, (‘boom uit Nederland of banaan uit Nigeria’) leidt volgens de ‘voortschrijdend-inzicht’-methode tot steeds duurzamer producten en diensten.

Duurzaamste alternatieven

Zes ondernemers, Algemeen Belang Uitvaartverzorging (voorzitter), Rebel’s begrafenisonderneming (secretaris), Zuylen Uitvaartverzorging (penningmeester), Bijnen Uitvaartverzorging, Claassen Uitvaartzorg en Vredehof Uitvaartverzorging, hebben de GreenLeave-uitvaart ontwikkeld. 

Inmiddels is een kwart van de uitvaartondernemers aangesloten bij Greenleave. 

Wat is Greenleave?

GreenLeave is een consortium van uitvaartondernemers in Nederland. Deze uitvaartondernemers willen op een praktische manier invulling geven aan duurzaamheid waar het gaat om de keuzes en vormgeving van de uitvaart. Dit doen zij op basis van kernprincipes, een aanbod van producten en diensten op onderdelen van de uitvaart en het bundelen van krachten met leveranciers.

Meer lezen? greenleave.nu.

Uitvaartadvies

GreenLeave heeft per product (kist, rouwdrukwerk, vervoer, urn etc.) criteria opgesteld. Een duurzame urn is bijvoorbeeld niet alleen afbreekbaar, maar ook de grondstoffen, het productieproces en het transport belasten het milieu zo min mogelijk. Daarom is een ongebakken urn duurzamer dan een van keramiek. De deelnemende uitvaartbedrijven hebben eerst zelf onderzoek gedaan en hun resultaten vervolgens laten checken door Natuur & Milieu. Greenleave werkt nauw samen met toeleveranciers om innovatieve duurzame uitvaartproducten te ontwikkelen.

Meer nog dan in het gebruik van duurzame kisten, urnen en grafmonumenten, valt er milieuwinst te boeken door duurzaam advies te geven. Op het punt vervoer luidt het advies: ‘organiseer de uitvaart op één locatie, of op locaties op loopafstand van elkaar. Of bijvoorbeeld bij begraven op een verder weg gelegen (natuur)begraafplaats: doe dat in kleine kring. 

Maar de grootste winst zit hem misschien nog wel in het toegenomen milieubewustzijn bij de uitvaartverzorgers. Zij kunnen de nabestaanden informeren over milieuvriendelijke producten.

Geen bonussen, zuinige auto’s

De panden, auto’s en kantoren van de bedrijven zelf werden ook doorgelicht. Ook daarvoor zijn criteria opgesteld. Zo hebben alle deelnemers zich verplicht om besparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar door te voeren en geldt bij de aanschaf van nieuwe wagens een maximale CO2-uitstoot van 110 gram per kilometer. Er zijn ook eisen aan goed werkgeverschap, eerlijk zaken doen (bijvoorbeeld geen verkoopprikkels voor de medewerkers) en maatschappelijke betrokkenheid.