Ga door naar hoofdcontent

Links

BGNU vormt de spil binnen de uitvaartbranche.

Door het lidmaatschap van de Brancheorganisatie Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen laten uitvaartondernemingen zien de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel te hebben en garant te staan voor de kernwaarden van BGNU voor de uitvaartzorg: medeleven, betrouwbaarheid, transparantie en keuzevrijheid.

BGNU weet zich ondersteund door onderstaande stichtingen en vereniging om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.

Keurmerk UitvaartzorgSKU
Ondernemingen met het Keurmerk zijn deskundig, betrouwbaar en transparant. BGNU-leden beschikken over het Keurmerk Uitvaartzorg of zijn doende dat te behalen. Op initiatief van de rechtsvoorgangers van BGNU is deze Stichting in 2006 opgericht.

Nationaal Vakexamen UitvaartzorgNaVU
Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is, op initiatief van BGNU, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) in het leven geroepen.

Ombudsman UitvaartwezenStichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
De onafhankelijke Ombudsman behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. Deze geschillenregeling is tot stand gekomen op initiatief van BGNU.

Duurzame UitvaartGreenLeave
GreenLeave is tot stand gekomen dankzij het enthousiasme van enkele BGNU-leden en wordt ondersteund door BGNU.

OndernemerschapMKB-Nederland
BGNU is aangesloten bij MKB-Nederland.

Vakblad Brancheblad Uitvaartzorg​

BGNU is eigenaar van het Brancheblad Uitvaartzorg, het onafhankelijke vakblad voor uitvaartprofessionals.

Samenwerkende partners in de uitvaartbranche

De Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB) is de vakorganisatie voor begraven en begraafplaatsen.

Brana (Branchevereniging Natuurbegraafplaatsen Nederland) is de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland.

LVC is de de branchevereniging voor de crematoria waarbij alle crematoria in Nederland zijn aangesloten. De Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria (WVNC) is de werkgeversorganisatie die de belangen behartigt van alle particuliere crematoria in Nederland.

Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties vertegenwoordigt diverse uitvaartverenigingen en is ontstaan na een fusie in 2007.

De Brancheorganisatie voor Postmortale Zorg (BOPMZ) is een overkoepelende organisatie voor  professionals die zich bezighouden met de zorg aan het lichaam na overlijden, zoals mortuariumbeheerders,  thanatopracteurs, transporteurs en zelfstandige specialisten die deze zorg verlenen.

Nederlands Instituut voor Thanatopraxie formuleert en bewaakt kwaliteitseisen voor thanatopraxie.

Internationaal

De European Federation of Funeral Services (EFFS) is de Europese vereniging van uitvaartorganisaties met leden in meer dan 30 landen. Thema’s waarmee EFFS zich onder andere bezighoudt zijn repatriëring, educatie en een Europese standaard voor de uitvaartbranche. BGNU is sinds 2010 lid van EFFS.

Cao Uitvaartbranche & Arbo

Informatie en antwoord op vragen over de cao voor de Uitvaartbranche en arbo-zaken is te vinden op de volgende websites:

Werkgeversorganisaties cao Uitvaartbranche

BGNU maakt samen met Nardus en WVNC onderdeel uit van de werkgeversorganisaties cao Uitvaartbranche.

Werknemersorganisaties cao Uitvaartbranche

Overige

Voor een verklaring van erfrecht of voor het vinden van een executeur, verwijzen wij naar Verklaring van erfrecht en Stichting Bewind en Executele Nederland.

Nederlandse Transplantatie Stichting verstrekt informatie over donorschap en alles rondom de transplantatie.

BGNU en ThreadStone Cyber Security B.V. hebben een partnerovereenkomst waardoor BGNU-leden 10 procent korting krijgen op informatiebeveiliging met ThreadStone.

Plaggemars Incasso behandelt vorderingen van BGNU-leden in de minnelijke fase van het incassotraject tegen opbrengst.

Dankzij de mantelovereenkomst die BGNU heeft gesloten profiteren BGNU-ondernemers en hun medewerkers van kortingen op de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis.