Algemene Voorwaarden

Ter ondersteuning van de dienstverlening van haar leden heeft BGNU algemene voorwaarden opgesteld.

Hierbij is rekening gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens en buitengerechtelijke incassorechten.

Lees hier de Algemene Voorwaarden.