BGNU en Plaggemars Incasso

BGNU-leden profiteren van de mantelovereenkomst die BGNU met Plaggemars Incasso heeft afgesloten voor het innen van uitvaartnota’s.

Jarenlange ervaring in de uitvaartbranche

BGNU heeft een mantelovereenkomst met Plaggemars Incasso voor het innen van uitvaartnota’s. Plaggemars Incasso heeft daar, mede door jarenlange samenwerking met rechtsvoorganger NUVU, veel ervaring mee.

Vorderingen in de minnelijke fase kosten je niets!

Plaggemars Incasso behandelt vorderingen van BGNU-leden in de minnelijke fase van het incassotraject tegen opbrengst. Meer daarover lees je hier. Daar tref je ook informatie aan over de WIK (Wet Incasso Kosten) en het in gebreke stellen van een debiteur.