Nieuws


Geef nabestaanden rust bij keuze asbestemming

Geef nabestaanden rust bij keuze asbestemming

Haastige spoed is zelden goed. Dus waarom zou je de bewaartermijn voor crematieas schrappen, terwijl die de tijd geeft om, met alle nabestaanden, een weloverwogen keuze te maken?
Geen coronavaccinatieronde voor uitvaartmedewerkers

Geen coronavaccinatieronde voor uitvaartmedewerkers

Zorgmedewerkers kunnen zich dit najaar waarschijnlijk weer laten vaccineren tegen corona. Zou dat niet ook voor medewerkers in de uitvaartzorg moeten gelden? BGNU ging ermee aan de slag. Het ministerie van VWS is van mening dat dit niet nodig is.
Voorkom dat je uitvaartbedrijf gegijzeld wordt

Voorkom dat je uitvaartbedrijf gegijzeld wordt

“Duizenden bedrijven slachtoffer afpersing met gijzelsoftware” kopten diverse nieuwssites deze zomer. De artikelen waren gebaseerd op cijfers die het CBS bekend maakte over afpersing met ransomware, en die cijfers liegen er niet om.
Rouwpost op zondag via de medische brievenbus

Rouwpost op zondag via de medische brievenbus

Vanaf nu is het mogelijk om je rouwpost op zondag aan te bieden via de medische brievenbus.
Gaan we veraarden?

Gaan we veraarden?

BGNU pleit met Uitvaartorganisaties Nederland voor de mogelijkheid om met behoud van zorgvuldigheid nieuwe goedgekeurde vormen van lijkbezorging - zoals veraarden - snel toe te kunnen staan.
BGNU wijst op bijzonderheden uitvaartbranche bij verplichte AOV

BGNU wijst op bijzonderheden uitvaartbranche bij verplichte AOV

De overheid is voornemens per 2025 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen te introduceren. Over de consequenties daarvan voor zelfstandigen in de uitvaartzorg is nog veel onduidelijk. BGNU heeft daarom MKB Nederland benaderd om meer informatie.
Zo kom je aan PE-punten!

Zo kom je aan PE-punten!

PE-punten die je als Register Uitvaartverzorger behaalt door deelname aan scholingsactiviteiten worden afhankelijk van de categorie door jouzelf of door de opleider in het PE-systeem van NaVU gezet. Dat geldt natuurlijk ook voor BGNU-scholingsactiviteiten!
Bijscholing: het beste wat je kan overkomen

Bijscholing: het beste wat je kan overkomen

Dat BGNU scholing, na- en bijscholing van onschatbare waarde vindt, hoeven we niet meer te vertellen. Toch doen we het, want te vaak horen we geluiden als “het is zo’n gedoe”, “we hebben er momenteel geen tijd voor” en “verplichte bijscholing werkt niet”. Ontzettend jammer, want: (bij)scholen werkt wel!
Ben jij al bekend met het Cao Fonds Uitvaartbranche?

Ben jij al bekend met het Cao Fonds Uitvaartbranche?

Het Cao Fonds Uitvaartbranche is de stichting die door de werkgevers- en werknemerspartijen van de cao Uitvaartbranche in het leven is geroepen om uitvoering te geven aan de gemaakte cao-afspraken, en om de naleving daarvan te faciliteren.
Aan de slag met klanttevredenheid

Aan de slag met klanttevredenheid

Hoe zorg je dat nabestaanden met een positief gevoel op de door jou begeleide uitvaart terugkijken? En hoe meet je hun tevredenheid en maak je die zichtbaar? Vragen waarbij uitgebreid werd stil gestaan tijdens de inspiratiesessie die BGNU op 13 juni 2023 organiseerde.