Over BGNU

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

BGNU maakt zich sterk voor de belangen van de uitvaartbranche en die van haar leden. We zijn het aanspreekpunt voor consumentenorganisaties, overheid, media, toeleveranciers, zorginstellingen en andere partijen. Ook zijn we de grootste onderhandelingspartij voor de cao Uitvaartbranche.

Kwaliteit en keurmerken

BGNU wil dat consumenten volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten leden. Daarom ontwikkelden we het onafhankelijk Keurmerk Uitvaartzorg en het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg. Deze vormen een garantie dat de ondernemer handelt volgens de hoogste standaards binnen de branche.

Onze kernwaarden

Het lidmaatschap van BGNU betekent dat de ondernemer onze kernwaarden onderschrijft en uitdraagt: medeleven, betrouwbaarheid, transparantie en keuzevrijheid.

Medeleven

Een goed afscheid werkt helend in het rouwproces. Van onze leden kunt u verwachten dat ze niet alleen weten wat nabestaanden doormaken, maar dat ze met u meeleven en proberen door de optimale organisatie van het afscheid het leed zo mogelijk wat te verzachten. De wensen van de nabestaanden rondom de uitvaart en de uitvaartplechtigheid zijn daarbij altijd leidend.

Betrouwbaarheid

Afspraak is afspraak. Onze leden staan er garant voor dat een uitvaart precies zoals besproken wordt uitgevoerd. Dat geldt zowel voor de organisatie als voor de financiële afwikkeling. We bespreken nadrukkelijk wat de opties en bijbehorende kosten zijn, wat de nabestaanden daarvoor mogen verwachten en leggen dat vast.

Transparantie

Transparantie betekent dat onze leden ondubbelzinnig duidelijk maken welke kosten verbonden zijn aan de wensen van de nabestaanden. Als er in de aanloop naar de uitvaart in afwijking van de afspraken mogelijke kostenoverschrijdingen ontstaan, wordt daarover gesproken en desgewenst naar alternatieven gezocht. Meerkosten zullen alleen na uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Keuzevrijheid

Nabestaanden hebben de volledige vrijheid en moeten altijd in staat worden gesteld om de uitvaartverzorger te kiezen die bij hen past. Of er – soms vele jaren geleden – bij een van onze leden of elders een uitvaartverzekering is afgesloten mag nooit bepalend zijn voor die keuze.

Actualiteit

Wij delen graag onze standpunten en gaan actief en reactief in op de actualiteit in onze branche. Voor vragen kunt u zich wenden tot ons branchebureau: info@bgnu.nl.