Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

BGNU is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

De heer mr. E. Heuzeveldt bekleedt sinds 1 april 2020 de functie van Ombudsman Uitvaartwezen en behandelt in die rol geschillen tussen BGNU-leden en hun klanten.

Geschillen

Klanten van BGNU-leden kunnen een geschil voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Voor de behandeling van deze geschillen is een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd. Op basis van hoor- en wederhoor bestudeert de Ombudsman het geschil en komt tot een voor beide partijen bindende uitspraak. Meer daarover leest u op de website van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Advies

Naast het behandelen van klachten heeft de Ombudsman Uitvaartwezen ook een adviesfunctie. Meer daarover leest u in dit artikel.

20210408 BGNU Eddy Heuzeveldt Ombudsman Uitvaartwezen bij Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen Mr. E. (Eddy) Heuzeveldt