Nieuws


Alles over de dood, ook voor mensen met een verstandelijke beperking

Alles over de dood, ook voor mensen met een verstandelijke beperking

Dood gaan en rouwen. Het zijn allebei momenten waarop we vaak woorden te kort komen en niet weten hoe we onze ideeën en gevoelens met een ander kunnen delen. Het kan als extra moeilijk voelen als de ander een verstandelijke beperking heeft. Dat hoeft niet. De website 'Alles over de dood' is gemaakt om mensen met een verstandelijke beperking te informeren over dood gaan en rouwen, maar de informatie is voor iedereen praktisch.
Gaan we veraarden?

Gaan we veraarden?

Je huurt als nabestaande een ruimte in een uitvaartcentrum. Niet voor een paar uur, of een paar dagen, maar voor ruim een maand. Je hebt er de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, er zijn comfortabele stoelen en een tafel – die je na een paar dagen al aardig gevuld hebt met herinneringen aan de overledene. De overledene is ook in deze ruimte. Hij is in een gesloten met een hooimengsel gevulde cocon gelegd, en in de veertig dagen waarin zijn lichaam veraard, kun je bij hem zijn en afscheid nemen, en anderen in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen.
Regelgeving voor omgang met overleden lichaam op komst

Regelgeving voor omgang met overleden lichaam op komst

Ministers Dilan Yesilgöz (Justitie) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over hun plannen naar aanleiding van het WODC-onderzoek Strafbaarstelling Lijkschennis.
Ombudsman Uitvaartwezen zet proef versterking rechtsbescherming voort

Ombudsman Uitvaartwezen zet proef versterking rechtsbescherming voort

De proef waarbij de Ombudsman Uitvaartwezen ook klachten van nabestaanden over niet bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangesloten uitvaartorganisaties in behandeling neemt, wordt voortgezet.
Wie kijkt er mee met de uitvaartdienst

Wie kijkt er mee met de uitvaartdienst

De NOS en Turbantia schreven dat het via YouTube soms mogelijk is om video’s van besloten uitvaartdiensten te zien. Maak goede afspraken over door wie en hoelang videobeelden van de begrafenis- of crematiedienst bekeken kunnen worden.
Meer orgaandonaties

Meer orgaandonaties

In het nieuws konden we onlangs lezen dat nabestaanden vaker toestemming voor orgaandonatie geven sinds de donorwet is ingegaan. Op de website van BGNU leest u wat orgaandonatie betekent voor het afscheidnemen.
Wat ging er mis in de VS?

Wat ging er mis in de VS?

Heeft u het ook in de media gelezen: een uitvaartondernemer in de Verenigde Staten die ledematen van overledenen afhakt en verkoopt? Zou dat in Nederland ook kunnen gebeuren?
Automatische melding overlijden aan verzekeraars voorgesteld

Automatische melding overlijden aan verzekeraars voorgesteld

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, stelt voor dat levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars in toekomst een melding ontvangen vanuit de Basisregistratie Personen als iemand overleden is. Daardoor wordt het voor die verzekeraars gemakkelijk om uitkeringen aan de verzekerde tijdig te stoppen en uitkeringen aan nabestaanden te doen. En natura-uitvaartverzekeringen kunnen vaker op tijd voor de uitvaart gebruikt worden.
Duurzame uitvaart, duurzame uitvaartondernemingen

Duurzame uitvaart, duurzame uitvaartondernemingen

Het bewustzijn dat we echt actie moeten ondernemen als we een mooie aarde willen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen, is nog nooit zo groot geweest. Het is dan fijn als uw uitvaartverzorger u helpt om ook het laatste afscheid zo duurzaam mogelijk vorm te geven.
Heeft u uw crypto-nalatenschap goed geregeld?

Heeft u uw crypto-nalatenschap goed geregeld?

Ruim 1,6 miljoen Nederlanders hebben zo'n 900 miljoen euro belegd in Bitcoins en andere crypto-valuta. Als die mensen overlijden, dan laten zij een waardevolle erfenis na. Maar hebben ze die ook goed geregeld?