Ga door naar hoofdcontent
Nieuws9 brancheorganisaties uitvaartsector roepen op tot consumentenbescherming

9 brancheorganisaties uitvaartsector roepen op tot consumentenbescherming

Woensdag 26 april 2023

Negen brancheorganisaties in de uitvaartsector pleiten gezamenlijk voor opname van zeven punten bij de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging. BGNU is er daar een van.

Op 20 april zond Uitvaartorganisaties Nederland een bijzonder pleidooi aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Daarin roepen negen branche- en beroepsverenigingen uit de uitvaartsector gezamenlijk op om de Wet op de Lijkbezorging op zeven punten te verbeteren. Deze aanpassingen focussen zich op bescherming van de overledene, bescherming van de nabestaande en keuzevrijheid op het gebied van mogelijkheden van de lijkbezorging.

Binnen de uitvaartbranche werken tal van professionals en vrijwilligers samen om het proces rondom een uitvaart op een goede manier vorm te geven. De Wet op de Lijkbezorging vormt hierbij het wettelijk kader. De huidige Wet op de Lijkbezorging stamt uit 1991. Veel verloopt goed binnen de branche, maar sommige dingen kunnen beter. Harriët Tomassen (deelnemer namens de LVC) licht toe: “Na een constructieve discussie zijn we gekomen tot zeven punten die de wet volgens ons echt gaat verbeteren. Het is een mijlpaal in onze sector dat we de handen in elkaar hebben geslagen. Dit is een duidelijk signaal naar het ministerie om de wet aan te scherpen. De zorg voor de overledene en nabestaanden heeft in onze gesprekken continu centraal gestaan.”

Zeven aanpassingen in de Wet op de Lijkbezorging

Uitvaartorganisaties Nederland roept op om onderstaande zeven punten mee te nemen in de herziening van de huidige Wet op de Lijkbezorging:

 1. Maak invasieve handelingen aan een overleden lichaam voorbehouden handelingen.
  Zodat er kaders zijn voor wie deze handelingen mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden.
 2. Maak aansluiting bij een door de overheid erkende geschilleninstantie verplicht voor ondernemers in de uitvaartbranche.
  Nabestaanden kunnen er zo van op aan dat hun zorgen en klachten altijd afgehandeld worden.
 3. Zorg dat de inzet van nieuwe vormen van lijkbezorging niet onnodig wordt vertraagd.
  De ontwikkeling van nieuwe veilige, waardige en duurzame methoden gaat sneller dan wetswijzigingen. Daar is meer ruimte voor nodig zonder dat dit een wetswijziging vereist.
 4. Maak het melden van medische risico’s na overlijden verplicht.
  Zodat uitvaartprofessionals, -vrijwilligers en nabestaanden op de hoogte zijn van eventuele risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan besmettelijke ziekten of nucleaire medische behandelingen.
 5. Maak het opzettelijk schade toebrengen aan het lichaam van een overledene strafbaar.
 6. Behoud minimaal twee weken als bewaartermijn van de as.
  Zodat nabestaanden voldoende tijd hebben om zich te bezinnen op de asbestemming en eventuele andere nabestaanden op de hoogte te brengen hiervan.
 7. Pas de vereisten rond de grondwaterstand aan voor natuurbegraafplaatsen.
  Op natuurbegraafplaatsen worden graven niet geruimd, waardoor het nadelige effect van hoge waterstanden niet van toepassing is, terwijl het wel de realisatie van de begraafplaatsen bemoeilijkt.

Lees hier meer over de zeven punten die de Wet op de lijkbezorging beter maken. 

Over Uitvaartorganisaties Nederland
Uitvaartorganisaties Nederland is een uniek samenwerkingsverband tussen negen branche- en beroepsorganisaties in de uitvaartsector. Zij werken samen om te zorgen voor verdere versterking en professionalisering van de uitvaartbranche en daarmee optimale dienstverlening voor overledenen en nabestaanden. Het samenwerkingsverband bestaat uit: VMG/BOPMZ, BRANA, BGNU, FKB, LVC, Netwerk Uitvaartvernieuwers, LBvR, Nardus en VTU.

Reacties

  Plaats een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *