Ga door naar hoofdcontent
NieuwsBen jij al bekend met het Cao Fonds Uitvaartbranche?

Ben jij al bekend met het Cao Fonds Uitvaartbranche?

Dinsdag 20 juni 2023

Het Cao Fonds Uitvaartbranche is de stichting die door de werkgevers- en werknemerspartijen van de cao Uitvaartbranche in het leven is geroepen om uitvoering te geven aan de gemaakte cao-afspraken, en om de naleving daarvan te faciliteren.

Cao Uitvaartbranche: geldt die voor mij?

 class=

De cao Uitvaartbranche is algemeen verbindend. Met andere woorden: alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao vallen, moeten zich eraan houden. Ook als ze niet bij BGNU, Nardus of WVNC – de werkgeverspartijen die de cao hebben afgesloten – zijn aangesloten.

Die werkingssfeer van de cao Uitvaartbranche is vrij ruim: elke organisatie die minstens één van de centrale functies binnen de uitvaartbranche uitvoert, valt eronder. Er zijn vier centrale functies, namelijk: het overbrengen en/of vervoer van overledenen, het verzorgen en opbaren van overledenen, het regelen en begeleiden van uitvaartplechtigheden, en het inrichten, exploiteren en onderhouden van een crematorium. Ook organisaties die een van deze functies combineren met het inrichten, exploiteren en onderhouden van een begraafplaats en/of met het verzekeren van uitvaartkosten door middel van natura-uitvaartverzekeringen, vallen onder de cao Uitvaartbranche.

Overigens is de cao Uitvaartbranche een minimum-cao: als werkgever mag je van een cao-afspraak afwijken, als die afwijking in het voordeel van de werknemer is.

Wat doet het Cao Fonds Uitvaartbranche?

 class=

Allereerst kun je bij het Cao Fonds terecht voor informatie over de cao. Op de website van het Cao Fonds Uitvaartbranche vind je de tekst van de cao, de salarisschalen, handleidingen, protocollen, etc. En je vindt er informatie over hoe de cao-tekst uitgelegd wordt. Kom je er met die informatie niet uit, dan kun je je vragen altijd voorleggen aan het Cao Fonds. En kom je er als werkgever en werknemer niet uit en is er een geschil over de interpretatie of uitvoering van de cao-regels ontstaan, dan kan de geschillencommissie een bindend advies geven over de toepassing van de cao. De geschillencommissie wordt gefaciliteerd door het Cao Fonds.

Maar het Cao Fonds doet meer. Het Cao Fonds ondersteunt namelijk ook activiteiten die gericht zijn op de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de Uitvaartbranche. Omdat werk in de uitvaartbranche vaak onregelmatig is en fysiek en psychisch belastend kan zijn, is het belangrijk om werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Het Cao Fonds subsidieert activiteiten die daarop gericht zijn, en is doende om ook zelf een scholingsaanbod voor werknemers in de uitvaartsector vorm te geven.

In dit artikel lees je meer over wat het Cao Fonds Uitvaartbranche voor jou kan doen.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *