Ga door naar hoofdcontent
NieuwsBGNU-leden bijgepraat over cao-onderhandelingsresultaat

BGNU-leden bijgepraat over cao-onderhandelingsresultaat

Dinsdag 14 mei 2024

Tijdens het cao-vragenuurtje op dinsdag 14 mei praatte BGNU-onderhandelaar Mijndert Rebel leden bij over de gemaakte cao-afspraken.

Rechtstreeks van de cao-onderhandelingstafel

Met een korte presentatie lichtte Mijndert Rebel de belangrijkste onderwerpen waarover de werkgeversdelegatie afspraken met de vakbonden heeft gemaakt toe. Mijndert Rebel was een van de onderhandelaars die namens BGNU, WVNC en Nardus aan tafel zaten met de vertegenwoordigers van FNV, CNV en De Unie.

Pilot beschikbaarheidsdiensten

Voor werkgevers die met kleine teams werken, is het lastig om roosters voor beschikbaarheidsdiensten goed in te vullen. Daarom is afgesproken dat beschikbaarheidsdiensten bij wijze van proef verruimd kunnen worden. Het idee achter de verruiming is dat langere, maar minder beschikbaarheidsdiensten medewerkers meer rust geven en het voor werkgevers gemakkelijker maken om goede roosters te maken.

BGNU-werkgevers die mee willen doen aan de pilot, kunnen hun rooster-voorstel indienen bij BGNU. De brancheorganisatie zorgt dat het bij de vakbonden terecht komt. Die beoordelen het voorstel, waarbij ze eventueel ook contact zoeken met de betrokken werknemers. Wordt het voorstel goedgekeurd, dan wordt op een later moment getoetst hoe de werkwijze in de praktijk bevalt.

Reservering premie Cao Fonds

In de nieuwe cao is afgesproken dat het Cao Fonds Uitvaartbranche in de periode van 1 maart 2024 tot 1 januari 2026 pas weer premie int, als de bodem van de kas in zicht komt. De premie over het jaar 2023 is echter nog niet door het Cao Fonds geïnd en Mijndert Rebel raadt werkgevers in de uitvaartbranche dan ook aan om daarvoor een reservering in de boeken te laten staan.

RVU en zware beroepen

In de nieuwe cao wordt de RVU-regeling uitgebreid. De regeling om eerder te kunnen stoppen met werken is bedoeld voor diegenen die in de jaren voorafgaand aan hun AOW-datum een zwaar beroep hebben uitgeoefend. Daarbij is aangescherpt wanneer er sprake is van een zwaar beroep. Zo is het belangrijk dat die aspecten die een bepaalde functie zwaar maken, ook daadwerkelijk op de medewerker van toepassing zijn.

De RVU-regeling is een vrijwillige regeling. Medewerkers hoeven er geen gebruik van te maken. Andersom heeft de ervaring wel geleerd dat medewerkers die erom vragen, daar vaak hele goede redenen voor hebben. Een werkgevers moeten dus zwaarwegende redenen hebben om zo’n verzoek te weigeren.

Op naar een nieuw loongebouw

Mijndert Rebel ging natuurlijk ook in op de gemaakte loonafspraak en het verschil dat gemaakt wordt tussen de schaallonen en buitenschalige lonen.

Werkgevers vinden het belangrijk dat het loongebouw helder en goed in elkaar zit. In de loop der jaren zijn er met name aan de onderkant van het loongebouw gaten ontstaan. Daarom is afgesproken om een functiewaarderingsonderzoek te starten zodat in een volgende cao het loongebouw kan worden aangepast.

En nu: aan de slag!

Werkgevers in de uitvaartbranche kunnen nu dus aan de slag met de cao. De tekst voor de nieuwe cao Uitvaartbranche laat nog even op zich wachten, maar de meest urgente punten zijn al wel uitgewerkt.

En ook de onderhandelende partijen gaan binnenkort weer aan de slag. Bijvoorbeeld met de uitkomsten van het werkdrukonderzoek in de uitvaartbranche en met onderzoek voor een nieuwe functiewaardering. Die punten zijn opgenomen in de ‘Agenda voor de toekomst’ die werkgeversdelegatie en vakbonden hebben afgesproken.

BGNU is nog op zoek naar leden die daarover willen meedenken. Iets voor jou? Laat het weten aan het branchebureau!