Ga door naar hoofdcontent
NieuwsBGNU wijst op bijzonderheden uitvaartbranche bij verplichte AOV

BGNU wijst op bijzonderheden uitvaartbranche bij verplichte AOV

Donderdag 6 juli 2023

De overheid is voornemens per 2025 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen te introduceren. Over de consequenties daarvan voor zelfstandigen in de uitvaartzorg is nog veel onduidelijk. BGNU heeft daarom MKB Nederland benaderd om de situatie van zelfstandigen in de uitvaartbranche onder de aandacht te brengen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

De AOV-regeling zoals die het kabinet voor ogen staat, wordt verplicht voor alle personen die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en hun meewerkend echtgenoten. Het maakt dus niet uit of de ondernemer personeel in dienst heeft of niet. Directeur-grootaandeelhouders van een B.V. vallen buiten de verplichting.

Verplicht verzekeren

Het kabinet wil overgaan tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat de (financiële) gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen groot zijn en vaak worden onderschat. Ook is het voor veel zelfstandigen nu niet mogelijk om een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten tot de AOW-gerechtigde leeftijd. De overheid wil daarom een publieke verzekering met een acceptatieplicht en een gelijk premieniveau voor iedereen.

Goed idee voor zelfstandigen in de uitvaartzorg?

De geluiden die BGNU opving in de uitvaartbranche gaven een gemengd beeld van hoe er in de uitvaartzorg tegen de kabinetsplannen wordt aangekeken. En dat werd bevestigd door de korte enquête over dit onderwerp die BGNU in mei onder haar leden hield.

Een kwart van de leden nam de moeite om de enquête in te vullen en twee derde verwachtte zich bij de verplichte verzekering te moeten aansluiten als de huidige plannen doorgaan. De invullers wezen met name op de veelzijdigheid van het werk in de uitvaartzorg en de specifieke fysieke en psychische risico’s die het werk met zich meebrengt: gaat de verplichte verzekering die risico’s dekken, en is de verzekering dan betaalbaar?

MKB Nederland

 class=

Vandaag heeft BGNU daarom MKB Nederland benaderd om aandacht te vragen voor de specifieke situatie en risico’s van zelfstandigen in de uitvaartbranche. Deze bijzonderheden moeten meegenomen worden in de uitwerking van de regeling. Ook heeft BGNU een aantal vragen voorgelegd om de onduidelijkheden die er nu zijn helder te krijgen. BGNU blijft als belangenbehartiging van de ondernemers in de uitvaartbranche actief bezig met dit onderwerp.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *