Ga door naar hoofdcontent
NieuwsKamerbehandeling Wet op de lijkbezorging uitgesteld

Kamerbehandeling Wet op de lijkbezorging uitgesteld

Dinsdag 12 juli 2022

In haar brief aan de Tweede Kamer van 8 juli 2022 geeft minister Hanke Bruins Slot (BZK) aan dat het wetsvoorstel voor de modernisering van de Wet op de lijkbezorging naar verwachting in de eerste helft van 2024 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Over anderhalf jaar?

 class=

Sinds zeker acht jaar is de Wet op de lijkbezorging een onderwerp in politiek Den Haag. En hoe graag iedereen dat anders zou willen zien: het onderwerp blijft nog even op tafel. Minister Hanke Bruins Slot schreef op 8 juli aan de Tweede Kamer dat hoewel zij eerder verwachtte het wetsvoorstel voor modernisering van de Wet op de lijkbezorging eind dit jaar aan de Kamer aan te kunnen bieden, dat niet langer haalbaar is. Zij verwacht nu dat het wetsvoorstel in de eerste helft van 2024 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.

Grafrust

 class=

Op 4 februari 2022 schreef de minister van BZK dat het haar inzet was om het onderzoek naar eeuwigdurende grafrust voor het zomerreces aan de Tweede Kamer aan te bieden. In het verlengde daarvan hoopte de minister eind 2022 het wetsvoorstel voor de modernisering van de Wet op de lijkbezorging aan de Kamer aan te kunnen bieden.

Het onderzoek naar eeuwigdurende grafrust is echter vertraagd; “wegens personele tegenslag en extra tijd die nodig was voor het opstellen van vragenlijsten”, aldus de minister. Het eindrapport van het onderzoek wordt op zijn vroegst eind juli 2022 verwacht.

Lijkschouw

 class=

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken kondigde op 10 april 2020 aan dat de uitbreiding van bevoegdheden van de gemeentelijk lijkschouwer betrokken zou worden bij de voorbereiding van het wetsvoorstel om de Wet op de lijkbezorging te moderniseren. Die uitbreiding is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de forensische geneeskunde te versterken en de besluitvorming over de financiering ervan moet nog plaatsvinden.

Interdepartementale afstemming

De afstemming tussen de diverse betrokken departementen in Den Haag, loopt nog. De verwachting is dat het nog tot april 2023 kan duren alvorens er een concept wetsvoorstel is.

Alhoewel BGNU graag een aantal zaken eerder gewijzigd zou zien, leidt deze vertraging niet tot grote problemen in de uitvaartbranche. Is dat voor uw onderneming anders – bijvoorbeeld door gedane investeringen – laat u ons dat dan weten! Ook de komende tijd blijft de BGNU zich hard maken voor de gewenste wijzigingen in deze wet.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *