Ga door naar hoofdcontent
NieuwsNieuwe bestuursleden benoemd op voorjaars-ALV

Nieuwe bestuursleden benoemd op voorjaars-ALV

Woensdag 19 juni 2024

Op dinsdag 18 juni 2024 hield BGNU haar voorjaars-ALV. Zoals het een voorjaarsledenvergadering betaamt, werd teruggekeken naar het voorbije jaar. Maar ook vooruit: nieuwe bestuursleden werden benoemd en er werd een start gemaakt met intervisie voor uitvaartondernemers.

‘Nieuwe’ bestuursleden voor secties Klein en Groot

Het BGNU-bestuur bestaat uit zes bestuurders: twee bestuurders vanuit iedere sectie van de vereniging. Zowel in vanuit de sectie Klein, als vanuit de sectie Groot was er dit jaar een bestuursvacature.

In de sectie Klein was Marcel de Voer conform het rooster aftredend – maar ook herkiesbaar. Marcel de Voer is penningmeester en zijn inzet voor de vereniging wordt zeer gewaardeerd. Dat bleek maar weer tijdens deze ALV waarin hij enthousiast werd herkozen. Geen heel nieuw gezicht dus namens sectie Klein.

Bij sectie Groot is dat anders. Daar werd Mirella Geurts gekozen als nieuw bestuurslid. Mirella Geurts is lid van met managementteam van Monuta Uitvaartverzorging en als zodanig verantwoordelijk voor de uitvaartverzorgers in loondienst, medewerkersparticipanten en de zelfstandige ondernemers binnen Monuta. Mirella stelde zich kandidaat als lid van het BGNU-bestuur, omdat zij vindt dat BGNU als landelijke vereniging een belangrijke rol speelt in de verdere ontwikkeling van de uitvaartzorg in Nederland en omdat zij het belangrijk vindt om zich in te zetten om de kwaliteit van het vak te borgen en te versterken.

Van start met intervisie voor uitvaartondernemers

Het is voor iedereen waardevol om te leren van en met collega’s. Ook voor uitvaartondernemers. Daarom start BGNU met intervisie voor uitvaartondernemers.

Milou Meijer van Intervisie-begeleiding.nl vertelde tijdens de ALV wat intervisie is en wat leden van deelname aan intervisiebijeenkomsten mogen verwachten. Daarna stroomden aanmeldingen voor de intervisiegroepen binnen!

Ben je geïnteresseerd in deelname aan intervisiebijeenkomsten, of heb je vragen over intervisie voor uitvaartondernemers? Stuur een bericht aan het branchebureau van BGNU, we spelen je reactie dan door aan Milou Meijer.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *