Ga door naar hoofdcontent
NieuwsNieuwe website voor Cao Fonds Uitvaartbranche

Nieuwe website voor Cao Fonds Uitvaartbranche

Dinsdag 30 april 2024

Het cao-fonds voor de uitvaartbranche heeft haar website helemaal vernieuwd. Daardoor is informatie rondom de cao beter toegankelijk. Ook biedt het Cao Fonds nu zelf scholing gericht op duurzame inzetbaarheid aan.

Nieuwe website, nieuw webadres

Frank van den Oever en Jos Verspaget kondigden het al aan tijdens de ALV van BGNU in november en nu is het een feit: de Stichting Cao Fonds Uitvaartbranche heeft een nieuwe website! Via www.caofonds-uitvaartbranche.nl is alle informatie over de cao Uitvaarbranche, de geschillenregeling en duurzame inzetbaarheid gemakkelijk toegankelijk gemaakt.

Het Cao Fonds heeft met www.caofonds-uitvaartbranche.nl gekozen voor een nieuwe herkenbare naam voor haar website. Het oude uitvaartwerk.nl wordt doorgelinkt naar de nieuwe website.

Opleidingen en trainingen

Het Cao Fonds gaat de nieuwe website ook gebruiken voor het aanbieden van opleidingen en trainingen gericht op duurzame inzetbaarheid. Door zelf opleidingen en trainingen aan te bieden levert het Cao Fonds een actieve bijdrage aan de gezondheid van werkenden in de uitvaartbranche.  

De scholing van het Cao Fonds richt zich op de verschillende fasen in een loopbaan in de uitvaartzorg: ‘starten’, ‘onderweg zijn’, ‘afronden’. Het Fonds start daarbij klein en bouwt – op basis van ervaring en naar behoefte – verder uit. Zo ligt scholing voor leidinggevenden in het verschiet. De scholing zal deels volledig vergoed worden, deels gedeeltelijk gesubsidieerd zijn.

De eerste opleidingen hebben betrekking op fysieke belasting: workshops fysieke belasting en individuele arbeidsgerichte herstelbegeleiding. Voor deze activiteiten wordt een kleine eigen bijdrage van de werkgever gevraagd.

App in de maak

Naast de nieuwe website heeft het Cao Fonds in de afgelopen periode aan de ontwikkeling van een eigen app gewerkt om de communicatie verder te verbeteren. Daar is het Fonds nog mee doende: nadere informatie volgt!

Ook nieuwe website voor SPDI

Niet alleen het Cao Fonds heeft een nieuwe website, ook SPDI (Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid) heeft dat! Op de website duurzaamaanhetwerk.nl vind je per thema tools over duurzame inzetbaarheid die je kunt inzetten binnen je bedrijf.