Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOuderschaps- en geboorteverlof veranderd

Ouderschaps- en geboorteverlof veranderd

Donderdag 4 augustus 2022

Met ingang van 2 augustus 2022 hebben werknemers gedurende het eerste jaar na de geboorte recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. En er zijn nog enkele andere wijzigingen rond ouderschaps- en geboorteverlof. Hier lees je waar je in jouw uitvaartonderneming rekening mee moet houden.

Werk-privé balans

Nederland implementeert een Europese richtlijn die gericht is op een gezonde balans tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Nederlandse wetgeving voldeed voor het grootste deel al aan deze Europese richtlijn, maar nog niet op alle punten. Middels de Wet betaald ouderschapsverlof wordt een aantal zaken recht getrokken.

Betaald en onbetaald ouderschapsverlof

 class=

Zo kende de Nederlandse wetgeving een recht op onbetaald ouderschapsverlof, waar de Europese richtlijn spreekt van een recht op betaald ouderschapsverlof. In de wet zoals die vanaf 2 augustus 2022 geldt, is daarom opgenomen dat werknemers gedurende het eerste jaar na de geboorte recht krijgen op negen weken betaald ouderschapsverlof.

Betaald betekent dat minimaal 70 procent van het dagloon wordt uitgekeerd, tot een maximum van 70 procent van het maximumdagloon. De uitkering wordt verzorgd door het UWV. Als werkgever vraag je de uitkering aan door een digitaal formulier in te dienen, na opname van het ouderschapsverlof.

Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor een medewerker die voor 2 augustus 2022 een kind heeft gekregen dat op die datum jonger is dan één jaar. De ouder moet op dat moment werknemer zijn, en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof (26 keer de arbeidsduur per week) hebben opgenomen.

Daarnaast blijft het zo dat ouders tot de achtste verjaardag van hun kind maximaal 17 weken onbetaald ouderschapsverlof kunnen opnemen.

Meer flexibiliteit in kleine ondernemingen

Ook de Wet flexibel werken (Wfw) is veranderd. Werknemers die werkzaam zijn in een onderneming met minder dan tien werknemers en kinderen hebben die jonger zijn dan 8 jaar of die mantelzorger zijn, kunnen een verzoek doen voor aanpassing van hun overeengekomen arbeidsduur, werktijd of werkplaats.

Geboorteverlof directeuren-grootaandeelhouders

Behalve met betrekking tot ouderschapsverlof zijn er ook veranderingen ten aanzien van het geboorteverlof. Directeuren-grootaandeelhouders hebben met ingang van 2 augustus 2022 recht op een uitkering tijdens de vijf weken van het aanvullend geboorteverlof. Die uitkering bedraagt 70 procent van het wettelijk minimumloon en wordt naar evenredigheid van de arbeidsduur berekend.

Aanvullend geboorteverlof voor partners

In de cao Uitvaartbranche die geldt van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024 is afgesproken dat partners de mogelijkheid krijgen om vijf weken extra geboorte-/adoptieverlof op te nemen, waarbij de werkgever in die periode de uitkering van het UWV aanvult tot 100 procent van het salaris.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *