Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOverheidsinformatie rond een overlijden

Overheidsinformatie rond een overlijden

Woensdag 29 april 2020

Op websites van de Rijksoverheid kunnen particulieren persoonlijke overzichten samenstellen van wat hen te doen staat rond een overlijden. Voor professionals heeft de overheid informatiemateriaal ontwikkeld waarmee zij naar deze websites kunnen verwijzen.

Overheidsinformatie bundelen

Praktische overheidsinformatie rond life-events is op internet wel te vinden, maar is erg versnipperd. En dat terwijl het om informatie gaat die mensen in vaak emotionele perioden nodig hebben; momenten waarin men niet bewust bezig is met overheidszaken. De overheid heeft zich daarom tot taak gesteld die informatie te bundelen en doet dat in het programma Mens Centraal. 

De informatie over overlijden is door de Rijksoverheid geordend rond drie thema’s: het voorbereiden van het eigen overlijden, wat er geregeld moeten worden na een overlijden en erven. Rond alle drie thema’s kan door het beantwoorden van enkele vragen een bij de eigen situatie passend overzicht van te regelen zaken gemaakt worden.

Wat te regelen na een overlijden

 class=

Op Rijksoverheid.nl/overlijden is het mogelijk om een handig overzicht te maken van zaken die geregeld moeten worden, wanneer men te maken krijgt met het overlijden van een naaste. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het regelen en betalen van de uitvaart, maar ook het afwikkelen van pensioenen, uitkeringen, belastingen en bankzaken. En aan wat te doen met de auto van de overledene of diens Wmo-voorzieningen.

Door een keuze te maken voor het perspectief dat het beste bij de eigen situatie past, kan een nabestaande op de pagina “Overlijden: wat moet ik regelen” een persoonlijke checklist samenstellen. Daarvoor moeten maximaal 11 vragen worden ingevuld. De checklist die zo ontstaat bevat alleen die informatie die voor dit overlijden relevant kan zijn, en kan gemakkelijk worden opgeslagen als pdf-bestand.

Stilstaan bij het eigen overlijden

Niemand laat zijn nabestaanden graag in het duister tasten. Tegelijkertijd is het vaak zo onoverzichtelijk waar zij dan mee te maken kunnen krijgen, dat veel mensen het voorbereiden van de eigen uitvaart en het regelen van de nalatenschap voor zich uit schuiven. De Rijksoverheid wil de drempel om hierbij stil te staan en zaken rond het eigen overlijden te regelen, verlagen. Met deze website richt de Rijksoverheid zich op mensen die zich goed willen voorbereiden op hun eigen overlijden en biedt hen de mogelijkheid om een overzicht te maken dat is toegesneden op hun persoonlijke situatie.

Erven

Op mogelijke erfgenamen komt veel af: kiezen voor beneficiair of zuiver aanvaarden van de erfenis, of voor het verwerpen ervan, het afhandelen van de erfenis – al dan niet samen met andere erfgenamen … Door het invullen van de vragen op deze website wordt antwoord gekregen op vragen rond erven. Nagegaan kan worden of men mogelijk erfgenaam is en wat men moet regelen als men dat is. Door het invullen van enkele vragen ontstaat een overzicht dat is toegesneden op de persoonlijke situatie.

Zegt het voort!

De verschillende persoonlijke overzichten kunnen nabestaanden veel steun bieden. Het is daarom belangrijk dat uitvaartverzorgers nabestaanden op het bestaan ervan wijzen. Met deze website richt de Rijksoverheid zich op professionals, zoals uitvaartverzorgers. Zij vinden er communicatiemiddelen om nabestaanden te wijzen op de door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde informatie, bijvoorbeeld via hun eigen website of social media. 

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *