Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOverleg met Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer

Overleg met Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer

Donderdag 11 oktober 2018

BGNU heeft deelgenomen aan het overleg van MKB-Nederland met de Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer op 25 september 2018. Daar is gesproken over diverse problemen van ondernemers op het terrein van justitie en veiligheid. BGNU heeft de bijeenkomst aan gegrepen om aandacht te vragen voor die onderwerpen die uitvaartverzorgers raken.

Aandacht voor mkb-problematiek

Namens BGNU waren directeur Heidi van Haastert en Kees van der Spek (Van der Spek Uitvaartverzorging) op 25 september 2018 aanwezig bij het bezoek dat MKB-Nederland met een delegatie uit haar achterban bracht aan de Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer.

Tijdens de bijeenkomst werd het pamflet “Speerpunten MKB-Nederland voor Justitie en Veiligheid” overhandigd aan de leden van de Vaste Commissie. In het pamflet komen meer algemene onderwerpen aan de orde zoals het tegengaan van criminaliteit (cybercrime en ondermijning), auteursrecht, privacy, verpanding en de toegang tot de rechter. Maar er is ook aandacht voor branchespecifieke onderwerpen.

Inperken medisch geheim

 class=

BGNU heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor de tegenstrijdige belangen van overledenen enerzijds en nabestaanden en uitvaartverzorgers anderzijds waar het gaat om het medisch geheim.

Nabestaanden en professionals in de uitvaartzorg moeten beschermd worden tegen de risico’s van besmettelijke ziekten en stralingsgevaar van op de overledene toegepaste nucleaire geneeskunde. Door de strikte hantering van het medisch geheim krijgen uitvaartprofessionals geen bericht van artsen over mogelijke gezondheidsrisico’s. Deze informatievoorziening kan niet overgelaten worden aan nabestaanden, zo bleek onder andere bij het recente incident met de crematie van een met jodium-125 behandelde overledene.

RIVM en ANVS delen deze zorg van BGNU en nemen de positie van uitvaartprofessionals mee in het rapport over gezondheidsrisico’s bij nucleaire geneeskunde dat najaar 2018 gepubliceerd wordt. BGNU pleit voor een verplichting voor de schouwende arts om het gezondheidsrisico aan de uitvaartverzorger volgens een vastgestelde procedure te melden.

Formele erkenning vak uitvaartverzorger

BGNU dringt erop aan om eisen te stellen aan wie zich uitvaartverzorger of thanatopracteur mag noemen, en in de Wet op de lijkbezorging een officiële erkenning op te nemen. BGNU is van mening dat alleen zo nabestaanden adequaat beschermd kunnen worden tegen gezondheidsrisico’s en onzorgvuldig (zo niet kwaadwillend) handelen in een kwetsbare periode. Ook in het kader van het herkennen en melden van een niet-natuurlijk overlijden is het van belang dat alle uitvaartverzorgers goed geschoold zijn, zoals dat nu bij Register Uitvaartverzorgers werkzaam bij uitvaartondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg het geval is.

Toetsingskader alternatieve vormen van lijkbezorging

BGNU pleit er tenslotte ook voor om het Toetsingskader alternatieve vormen van lijkbezorging op te nemen in de Wet op de lijkbezorging. Het Toetsingskader biedt normen om nieuwe milieuvriendelijke vormen van lijkbezorging te toetsen en biedt een goed handvat voor innoverende ondernemers.

Aandacht (blijven) vragen

 class=

Kees van der Spek en Heidi van Haastert hebben de bijeenkomst in de Tweede Kamer aangegrepen om te netwerken en aandacht voor deze thema’s te vragen. Eerder al sprak BGNU met D’66 over deze onderwerpen. Voor november staat een gesprek met vertegenwoordigers van het CDA op het programma.

Foto’s: Rolf van Koppen Fotografie.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *