Ga door naar hoofdcontent
NieuwsProblemen B-formulier aangekaart

Problemen B-formulier aangekaart

Dinsdag 9 juli 2024

Schouwartsen vullen de gegevens rondom de doodsoorzaak in op een B-formulier. Omdat steeds minder B-formulieren het CBS bereiken, hebben BGNU, CBS, VNG en het ministerie van VWS naar verbetermogelijkheden van de routing gekeken.

De gegevens op het B-formulier zijn bestemd voor de statistiekverwerking van het CBS. Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw B-formulier, waarop ook het Burgerservicenummer (BSN) van de overledene moet worden ingevuld. Het is daarbij de bedoeling dat de artsen het formulier rechtstreeks naar het CBS sturen, zonder tussenkomst van de gemeente. Daarbij hebben schouwartsen een keuze: zij kunnen dit B-formulier digitaal of op papier invullen.

Deze keuzemogelijkheid, in combinatie met de mogelijkheid om digitaal de verklaring van overlijden (A-formulier) in te dienen, maakt dat steeds minder ingevulde B-formulieren het CBS bereiken. BGNU, CBS, VNG en het ministerie van VWS hebben daarom gezamenlijk naar de routing van de B-formulieren en de verbetermogelijkheden hierin gekeken.

Papieren route

Nu gaat het B-formulier in een gesloten envelop van de schouwarts via de uitvaartondernemer naar de gemeente en vervolgens naar het CBS. De uitvaartondernemer is hierbij slechts een doorgeefluik. Ook de gemeente heeft hierbij geen rol meer, mits er gebruik gemaakt wordt van de nieuwe B-formulieren met daarop een BSN (Burgerservicenummer).

Als de (schouw)arts echter een oud B-formulier gebruikt heeft de gemeente nog wel een taak. Zij vermelden, bij gebrek aan een BSN, op de envelop een code waarmee het CBS verschillende statistische bestanden met elkaar kan linken.

Om dit papieren proces te verbeteren is het dus zaak om de oude B-formulieren (zonder BSN) uit de roulatie te halen. De route via de uitvaartondernemer en de gemeente kan dan komen te vervallen en de (schouw)arts kan het B-formulier rechtstreeks aan het CBS sturen.

Welke actie wordt hierin nu ondernomen:

  • Het CBS gaat nieuwe enveloppen bij de nieuwe B-formulieren ontwikkelen. Hierdoor is aan de buitenkant zichtbaar dat de envelop een nieuw B-formulier bevat. Deze nieuwe enveloppen zullen ook geadresseerd zijn aan het CBS. De schouwarts kan deze envelop daardoor rechtstreeks en gemakkelijk aan het CBS sturen.
  • Het ministerie van VWS en het CBS gaan gezamenlijk de artsenorganisaties benaderen om hen te informeren over de juiste werkwijze en samen met hen te zorgen dat de oude B-formulieren niet meer gebruikt worden.

Digitale route

Bij digitale aanlevering is de kwaliteit van de aangeleverde informatie hoger, de kans op verlies kleiner en zijn de verwerkingskosten lager. Duidelijk is dat digitale aanlevering van de gegevens door de (schouw)arts aan het CBS de meest gewenste route is. Digitale aanlevering is op dit moment echter nog niet wettelijk verplicht, mede omdat niet alle artsen nu digitaal kunnen aanleveren.

Het aanleveren loopt namelijk via de softwareleveranciers in het zorgdomein. Je moet dus gebruik maken van een van de commerciële softwarepakketten met een aanlevermogelijkheid om digitaal de B-formulieren in te kunnen vullen. Niet alle artsen gebruiken een softwarepakket en niet alle softwarepakketten bieden deze aanlevermogelijkheid.

Welke actie wordt hierin nu ondernomen:

  • Het CBS onderzoekt of het bieden van een eigen digitaal invulportaal (al dan niet met API voor softwareleveranciers) op termijn mogelijk is zodat digitaal aanleveren voor alle artsen mogelijk wordt.
  • BGNU en VNG zullen bij de consultatie van het Wetsvoorstel bestemming lichamen van overledenen (Wblo, opvolger van de Wet op de lijkbezorging) de wens aangeven om digitale aanlevering van het B-formulier verplicht te maken. De huidige Wet op de lijkbezorging biedt hier al de opening voor.

Richtlijn voor uitvaartondernemers

Blijf, zoals tot nu toe gewoonlijk, alle gesloten enveloppen met een B-formulier naar de gemeente brengen of sturen! Pas bij de introductie van een nieuwe CBS-envelop voor het B-formulier zal deze instructie wijzigen.   

Reacties

  • Titilope Uccelli
    12 juli 2024

    Titilope Uccelli

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *