Ga door naar hoofdcontent
NieuwsRVO start half maart met TEK-vaststellingen

RVO start half maart met TEK-vaststellingen

Dinsdag 12 maart 2024

Vanaf half maart 2024 stelt RVO de definitieve subsidie van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) vast. De daling van de gas- en elektriciteitsprijzen leidt ertoe dat veel ondernemers (een deel van) het voorschotbedrag moeten terugbetalen. 

Lage energieprijzen

De TEK-regeling werd opgezet om energie-intensieve ondernemers te helpen toen als gevolg van de oorlog in Oekraïne de energieprijzen sterk stegen. Om snel zoveel mogelijk ondernemers te helpen, werd bij het opzetten van de TEK-regeling uitgegaan van gemiddelde energieprijzen en verwacht verbruik, niet van werkelijke gegevens. Zo konden aanvragen sneller behandeld worden en waren de administratieve lasten voor ondernemers laag.

Begin 2023 daalden de energieprijzen en die daling zette de rest van het jaar door. De definitieve modelprijzen van 2023 vallen daardoor aanzienlijk lager uit dan de energieprijzen waarmee RVO het voorschot berekende:

  • De definitieve modelprijs gas 2023 is € 1,36.
  • De definitieve modelprijs elektriciteit 2023 is € 0,36.

TEK-subsidie (deels) terugbetalen

Als gevolg van de lagere energieprijzen blijkt dat een groot deel van de ondernemers die een voorschot ontvingen (een deel van) dit voorschot moet terugbetalen. Wil je weten of dat ook voor jouw uitvaartbedrijf geldt? Met de de rekentool op de RVO-website bereken je gemakkelijk en snel een indicatie van je definitieve subsidie.

Ruime terugbetalingsregeling

Vanaf medio maart 2024 stuurt RVO iedereen die TEK-subsidie heeft aangevraagd een bericht om een vaststellingsverzoek in te dienen. Als aanvrager heb je daarvoor de tijd tot uiterlijk 31 mei 2024.

Blijkt daarna dat je uitvaartbedrijf te veel voorschot heeft ontvangen? Dan betaal je het verschil terug. Er wordt geen rente gerekend over het terug te betalen bedrag en bedragen onder € 500 hoef je niet terug te betalen.

Lukt het je uitvaartbedrijf niet om in één keer terug te betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan bij RVO. Dat is mogelijk zodra je de beslissing op je vaststellingsverzoek hebt ontvangen. RVO hanteert ruime terugbetalingsmogelijkheden en denkt met je mee. Meer informatie vindt u op de RVO- website.

Contact met RVO

Heb je vragen over het vaststellingsproces of het terugbetalen van subsidie? Dan kun je altijd contact opnemen met RVO. Dat kan via de chat op www.rvo.nl/tek (klik op de oranje chatballon onder in beeld), of telefonisch via 088 042 4460.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *