Ga door naar hoofdcontent
NieuwsSPAWW: registreer je als werkgever opnieuw!

SPAWW: registreer je als werkgever opnieuw!

Donderdag 8 december 2022

Door de vertraging in de onderhandelingen en het algemeen verbindend verklaren van de cao Uitvaartbranche verliep de deelname van uitvaartondernemers/uitvaartwerknemers aan de Stichting PAWW per 1 oktober 2022. De Stichting PAWW keert uit bij een derde WW-jaar. Inmiddels is de deelname weer opnieuw ingegaan. Werkgevers in de uitvaartbranche dienen zich nu opnieuw – met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022 – te registreren bij de SPAWW. Als je als werkgever weer bent geregistreerd, kunnen je medewerkers weer deelnemen aan de SPAWW.

Wat is SPAWW?

Nadat de overheid de opbouw en de duur van de WW-uitkering voor iedereen die langer werkt dan 10 jaar inkortte, is door vakbonden en werkgevers afgesproken om dat te herstellen. Daartoe is de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) opgericht. De onderhandelingspartijen voor de cao Uitvaartbranche hebben afgesproken daaraan deel te nemen.

Iedere werknemer die onder de cao Uitvaartbranche valt, betaalt een premie aan SPAWW. Die premie wordt ingehouden op het brutoloon. Komt een werknemer in de WW en vindt hij in de tijd dat hij de wettelijke WW krijgt geen nieuwe baan, dan vult SPAWW de uitkering aan tot de tijd die daar vroeger voor stond.

Eigen bijdrage oktober en november 2022

Door beëindiging van de deelnamemogelijkheid per 1 oktober en hernieuwde start daarvan pas per 1 november is premieafdracht voor de maand oktober niet mogelijk geweest. De gezamenlijke cao-partijen in de uitvaartbranche adviseren werkgevers om ingehouden eigen bijdragen van medewerkers over de maand oktober niet terug te draaien. Dit als pragmatische oplossing, gegeven de hoogte van de inhouding en de inspanningen die geleverd moeten worden om salarisbetalingen van oktober te corrigeren.

Afdracht van de premie ingehouden in november is na registratie wel gewoon weer mogelijk.

Als in de maand oktober inhouding bij medewerkers heeft plaatsgevonden zonder dat er premie is afgedragen aan SPAWW, dan is het advies om deze inhouding te verrekenen door met terugwerkende kracht vanaf 1 november weer af te dragen, maar de premie pas vanaf december weer in te houden.

Registreren bij de Stichting PAWW kan via deze link.
Werkgevers die geregistreerd waren bij SPAWW en waarvan de registratie werd beëindigd, ontvangen automatisch bericht van de Stichting over de herregistratie.

Geen gevolgen dekking

De SPAWW heeft aan de cao-partijen in de uitvaart laten weten dat de ‘SPAWW-loze’ maand oktober 2022 geen gevolgen heeft voor de dekking van rechthebbenden. Dit op grond van het uitlooprisico. De werkgevers moeten zich dan natuurlijk wel weer met terugwerkende kracht hebben aangemeld per 1 november 2022.

SPAWW-premie 2023: 0,15%

Verder heeft het bestuur van de Stichting PAWW de premie voor 2023 vastgesteld op 0,15 procent van het brutoloon (was 0,2 procent in 2022). De premie kan worden verlaagd door de gezonde financiële positie van het fonds en de aanhoudende lage werkloosheid.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *