Ga door naar hoofdcontent
NieuwsUitvaartbranche sluitstuk van de zorg

Uitvaartbranche sluitstuk van de zorg

Donderdag 16 juli 2020

Sinds maart 2020 hebben het coronavirus en de maatregelen om verspreiding daarvan te beperken, Nederland in hun grip gehouden. Dat geldt ook voor de uitvaartbranche. Tijdens haar overleg medio juli heeft het bestuursteam coronavirus op de afgelopen maanden teruggekeken en geconcludeerd dat de rol van de uitvaartbranche – zeker in de eerste periode – onderschat is geweest.

Het bestuursteam coronavirus constateerde dat er in de beginfase geen focus was op de uitvaartbranche, geen bewustzijn bij de overheid dat de uitvaartbranche het sluitstuk is van de zorg. De branche heeft zelf de veiligheid van de medewerkers in de uitvaartzorg onder de aandacht moeten brengen en moeten aandringen op duidelijke richtlijnen voor uitvaarten.

 class=

Maatschappelijke rol uitvaartzorg tijdens pandemie

Als genezing niet mogelijk is, is de uitvaartzorg het sluitstuk van de zorg. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk goede uitvaartzorg is, juist tijdens een pandemie. Het waardig en respectvol afscheid nemen van overledenen is tijdens zo’n crisis cruciaal voor nabestaanden. Ook binnen onze maatschappij als geheel wordt dat zo beleefd.

Het bestuursteam coronavirus pleit er in een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken dan ook voor dat in de aandacht vanuit de overheid, de uitvaartbranche een gelijkwaardige plaats moet krijgen aan die van de verzorging en verpleging. De uitvaartzorg zorgt niet alleen voor de overleden patiënt, maar begeleidt ook de verdrietige en wellicht besmette familieleden. Daarvoor staat de branche 24/7 en 365 dagen per jaar klaar.

 class=

Cruciaal beroep

Het bestuursteam coronavirus is dan ook van mening dat de uitvaartzorg een kritische zorgfunctie is en dat het werk gezien moet worden als een cruciaal beroep. Net als voor verzorging en verpleging geldt voor de uitvaartzorg tijdens een pandemie een “verhoogde staat van paraatheid”. Het werk moet doorgaan, zowel voor hen die als gevolg van de pandemie overlijden, als voor andere sterfgevallen. De uitvaartzorg zou daarom deel moeten uitmaken van de vitale sectoren.

Beschermingsmiddelen voor de uitvaartzorg

 class=

Omdat nooit bekend is waaraan iemand is overleden, wordt in de omgang met een overledene door medewerkers in de uitvaartzorg altijd gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (bpm’s). Tijdens een pandemie als deze is dergelijke bescherming ook noodzakelijk in het contact met nabestaanden. Het bestuursteam coronavirus benadrukt in de brief aan het ministerie van BZK dat het belangrijk is dat medewerkers in de uitvaartzorg hun werk veilig moeten kunnen (blijven) doen en vraagt om de uitvaartzorg toe te voegen aan de lijst van het ministerie van VWS voor de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen over sectoren.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *