Ga door naar hoofdcontent
NieuwsWetsvoorstel modernisering Wet op de lijkbezorging in eerste helft 2024 naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel modernisering Wet op de lijkbezorging in eerste helft 2024 naar Tweede Kamer

Dinsdag 28 maart 2023

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), verwacht het wetsvoorstel voor de modernisering van de Wet op de lijkbezorging in de eerste helft van 2024 bij de Tweede Kamer in te dienen.

Financiële dekking gemeentelijke lijkschouw

 class=

Met name het ontbreken van voldoende financiële dekking voor het voorstel om de bevoegdheden van de gemeentelijk lijkschouwer uit te breiden, vormt de aanleiding waarom het wetsvoorstel nog een jaar op zich laat wachten. Dat schrijft minister Bruins Slot op 21 maart 2023 in haar brief aan de Tweede Kamer. “Het wetsvoorstel kan niet worden ingediend voordat financiële besluitvorming heeft plaatsgevonden”, aldus de minister.

Effluent na resomeren

 class=

Ook ten aanzien van het mogelijk maken van resomeren (alkalische hydrolyse) moeten nog knopen worden doorgehakt. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt nog aan een beoordeling van de verschillende mogelijkheden voor de verwerking van het effluent na resomeren. Het ministerie moet nog beoordelen welke regelgeving voor de afvoer van het effluent passend is. Minister Bruins Slot schrijft: “Ik wil de uitkomsten hiervan afwachten om te borgen dat de regelgeving over alkalische hydrolyse en de afvoer van het effluent goed op elkaar aansluiten.”

Op naar en toekomstbestendige Wet op de lijkbezorging

 class=

Branchevereniging BGNU vindt het belangrijk dat de herziening van de Wet op de lijkbezorging leidt tot een praktische wet waarmee de uitvaartbranche jaren vooruit kan. En BGNU staat daarin niet alleen. De verschillende brancheorganisaties in de uitvaartbranche hebben op veel punten dezelfde wensen. Samen maken wij die nu duidelijk aan de overheid.