Ga door naar hoofdcontent
Thema'sSchouwen

Schouwen

Schouwen moet zo snel mogelijk na een overlijden plaatsvinden. Ook als een overlijden in het weekend in een verzorgingsinstelling plaatsvindt, moeten nabestaanden er op kunnen vertrouwen dat schouwen binnen een redelijke termijn plaatsvindt, zodat de overledene daarna verzorgd en opgebaard kan worden.

Wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood, kan het onderzoek naar de doodsoorzaak extra kosten met zich meebrengen. Er is een handreiking waarin is vastgelegd welke kosten voor wiens rekening komen.

dossier-icon