Ga door naar hoofdcontent
Wat is Uitvaartorganisaties Nederland?

Wat is Uitvaartorganisaties Nederland?

In de uitvaartbranche zijn veel verschillende dienstverleners actief; denk aan uitvaartbedrijven, crematoria, begraafplaatsen, mortuaria, vervoerders, uitvaartverzekeraars, uitvaartverenigingen, uitvaartfotografen, etc. Deze verschillende groepen hebben elk hun vereniging. Een deel van deze organisaties werkt samen onder de naam Uitvaartorganisaties Nederland.

Aan Uitvaartorganisaties Nederland nemen deel:

 • BGNU
  BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen) is dè branchevereniging voor uitvaartbedrijven in Nederland. De leden van BGNU verschillen in grootte en achtergrond (familiebedrijven, verzorgers-verzekeraars, zelfstandigen zonder persooneel, etc.) maar zijn allemaal in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg.
 • Brana
  Brana (Branchevereniging Natuurbegraafplaatsen Nederland) is de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland.
 • NIT
  Het NIT (Nederlands Instituut voor Thanatopraxie) formuleert en bewaakt kwaliteitseisen voor thanatopraxie.
 • LVC
  LVC staat voor Landelijke Vereniging van Crematoria. Alle crematoria in Nederland zijn erbij aangesloten. De Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria (WVNC) is de werkgeversorganisatie die de belangen behartigt van alle particuliere crematoria in Nederland.
 • Stille Zorg (voorheen BoPMZ)
  Stille Zorg is een overkoepelende organisatie voor  professionals die zich bezighouden met de zorg aan het lichaam na overlijden, zoals mortuariumbeheerders,  thanatopracteurs, transporteurs en zelfstandige specialisten die deze zorg verlenen.
 • Nardus
  Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties vertegenwoordigt diverse uitvaartverenigingen en is ontstaan na een fusie in 2007.
 • Netwerk Uitvaartvernieuwers
  Het Netwerk Uitvaartvernieuwers (NU) verenigt mensen die, veelal kleinschalig, producten en diensten aanbieden rondom afscheid en uitvaart.
 • VTU
  VTU (Vereniging Toeleveranciers Uitvaartbranche) is de belangenorganisatie voor toeleveranciers aan onder meer uitvaartverzorgers, begraafplaatsen, crematoria en mortuaria.
 • FKB
  FKB (Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk) en is een federatie waarbij uitvaartverenigingen verspreid over het hele land zijn aangesloten.
 • LBvR
  LBvR (Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders) heeft de beroepsstandaard voor ritueelbegeleiders opgesteld en beheert het Register Ritueelbegeleiders.

Andere koepelorganisaties die in de uitvaartbranche actief zijn, zijn:

 • LOB
  De Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB)is de vakorganisatie voor begraven en begraafplaatsen.
 • NVOA-Vesalius
  NVOA-Vesalius is de Nederlandse Vereniging voor Obductieassistenten, overledenenverzorgers en thanatopracteurs.
 • VVAT
  VVAT is de vereniging voor actieve thanatopracteurs.
 • BVOB
  BVOB staat voor Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer en verenigt bedrijven die onder andere grafdelving en grafruiming uitvoeren.
 • Afscheidsfotografen.nl
  Afscheidsfotografen.nl is een onderdeel van de beroepsvereniging DuPho.